Blog Uit de war 1 – Welkom in Trimmersland … Overwegingen van een “professioneel, normaal, functioneel en katvriendelijk werkende trimster”

De Uit de war-blogs zijn een aantal blogs over trimmethodes.

Het doorsnee kattenpersoneel zal er weinig van gemerkt hebben, maar er zijn verschillende stromingen ontstaan in trimmersland. Intussen hebben de meeste trimmers hun weg gevonden, maar vaak na een toch wel verwarrende periode waarin vanuit één stroming zeer negatieve en niet degelijk onderbouwde uitlatingen gedaan werden over de werkwijze van de anders werkende collega’s. Het positieve hiervan is dat de ‘van slecht werk’ beschuldigde trimmers hun eigen werkwijze kritisch bekeken hebben, experts geraadpleegd hebben (in mijn geval twee veterinair dermatologen) en tot de conclusies kwamen dat er niets mis was met hun werkwijze. Na een periode van In de war zijn we dus gelukkig weer Uit de war :)

Voor het naar informatie zoekende kattenpersoneel kunnen de verschillende werkwijzes echter nog steeds wel voor verwarring zorgen. Vandaar deze blogs…

Niet-invasief of Normaal?

Er blijken sinds enige tijd twee soorten trimmers te bestaan: de Niet-Invasief werkende trimmer en de volgens de gangbare, normale methodes werkende trimmer die van de Niet-Invasief werkende trimmers het etiket “Invasief” heeft gekregen.

De Niet-Invasief werkende trimmers werken volgens een methode die uitgaat van een theorie die één persoon, die tevens de opleiding verzorgt die op deze methode gebaseerd is, bedacht heeft. Zij noemen zichzelf “Niet-Invasief vacht- en katvriendelijk werkende trimmers”. En ze noemen alle trimmers die een andere trimopleiding gevolgd hebben simpelweg “Invasief werkende” trimmers (zonder verdere toevoegingen), ongeacht de achtergrond, de (meestal veel uitgebreidere) scholing en motivatie van deze grote groep trimmers, en daarmee gelijk ook stilletjes voorbijgaand aan het feit dat deze trimmers óók zo vachtsparend mogelijk werken en bovendien ook zeer katvriendelijk.

Ik heb een ‘normale’ kattentrimopleiding gevolgd, en geen Niet-Invasieve. Ik val dus volgens de Niet-invasieve trimmers onder de groep “Invasief werkende trimmers”, maar omdat ik niet graag door een onbekende die niet bekend is met mijn manier van werken in een hokje geplaatst wil worden ga ik die term (Invasief werkende trimmer) hier niet hanteren.

Ik zie mezelf als een professioneel, normaal, functioneel en katvriendelijk werkende trimmer.

  • Professioneel vanwege mijn opleiding en het feit dat ik het trimmen beroepsmatig doe en niet als beunhaas of hobby. Bovendien vaak op aanbeveling van dierenartsen.
  • Normaal vanwege het gangbare behandelpakket dat uitgebreider is dan het Niet-Invasieve pakket.
  • Functioneel vanwege de motivatie achter de trimbehandeling. Die is puur gericht op het verbeteren van het welzijn van de kat en heeft niet in de eerste plaats een esthetisch verantwoord resultaat voor ogen. De behandeling is gericht op het wegnemen van (het risico op) klitten en is afhankelijk van de vachtconditie en van de kat en zijn leefsituatie. Dat kan soms aparte kapsels geven. Ik maak dus geen katten klaar voor shows. Dat is een vak apart dat ik graag aan de specialisten op dat gebied over laat.
  • En katvriendelijk … dat spreekt voor zich…  De kat wordt op respectvolle wijze gehanteerd, de signalen van de kat zijn leidend voor de benadering en voor het tempo van de behandeling.

Voor het gemak noem ik mezelf in deze blog(s) kortweg een “Normaal werkende kattentrimmer”.

De Niet-Invasief werkende trimmers zijn al een poos erg actief in het uitdragen van hun boodschap. Dat is hun goed recht, ware het niet dat deze boodschap vaak een negatief en verkeerd oordeel bevat over de op de Normale wijze werkende trim-collega’s, zonder bewezen onderbouwing daarvoor. Zij verspreiden daardoor hun waarheid als DE waarheid, terwijl hun visie naar mijn idee maar een klein stukje van de waarheid is.

Eenzijdige informatie geeft een scheef beeld. Daarom heb ik besloten wat blogs te schrijven over de belangrijkste verschillen tussen de diverse trimmethodes en hoop ik met deze blogjes vooral ook helderheid te geven over de wijze waarop ik zelf werk. Over waarom ik bepaalde keuzes maak en over mijn eigen gedachtekronkels over allerlei ‘trimwijsheden’, zodat mijn klanten en geïnteresseerde katteneigenaren weten wat ze kunnen verwachten van mij als trimmer. En dat ze begrijpen dat er meerdere ‘trim-stromingen’ zijn, en ze dus een keuze hebben.

Daarnaast vind ik dat katteneigenaren die op zoek zijn naar een oplossing voor de vachtproblemen van hun kat niet gebaat zijn bij al die eenzijdige berichten. Want niet zelden gaat het om dieren met pijn. Dieren die lijden. Dieren die afhankelijk zijn van wat hun eigenaar kan en wil doen om te helpen. Dan zou het best eens ten koste van het welzijn van die dieren kunnen gaan als hun eigenaar enkel eenzijdige en ongenuanceerde informatie kan vinden.

Dat klinkt misschien dramatisch, maar het is de praktijk. Want wat je als trimmer op tafel krijgt ís soms dramatisch. En treurig. En vaak te voorkomen door, jawel, tijdig “invasief” ingrijpen door trimmer of dierenarts.

Trimmen is altijd maatwerk. Ook de Niet-Invasieve methode kan prima werken voor sommige katten. Maar voor veel andere katten is de gangbare behandeling veel beter passend. Ik ga hier dus niet verkondigen wat een goede of slechte methode is. Want er is geen goede of slechte methode.  De methode moet passend zijn voor de kat, dan is hij goed.

Duzz..

Voor wie meer wil weten over het Niet-Invasieve trimmen: Google die woorden en er komt vast iets boven drijven.

Voor wie meer wil weten over hoe ik zelf werk (en waarom vaak “niet Niet-Invasief”): lees de blogjes :)

© Saskia Heijboer – Kattentrimsalon Cat Pretty – 25 februari 2018 / terug naar Blog-overzicht

error: Content is protected !!