Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywet gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. In het kader van deze wet vermeld ik graag welke gegevens in mijn administratie bewaard worden, waarom ze bewaard worden, de mate van toegankelijkheid en de bewaartermijn.

Voor het maken van een trimafspraak en voor het zo zorgvuldig mogelijk behandelen van uw kat(ten) vraag ik de nodige persoonsgegevens en informatie over de kat(ten) bij u op. Daar deze informatie onmisbaar is voor het katvriendelijk verlenen van mijn trimdiensten ga ik ervan uit dat u bij het maken van een afspraak instemt met het bewaren van de opgevraagde informatie, volgens richtlijnen van de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De formele privacy-verklaring vindt u hier

Waar dit in de praktijk op neer komt leest u, in minder ‘wollige’ taal, hieronder.

Wanneer u klant bent van mijn trimsalon bewaar ik de volgende informatie in mijn administratie:

In de trimlogboeken van de bij mij in behandeling zijnde katten:

 • Algemene persoonsgegevens van de eigenaar c.q. verzorger; naam, adres & woonplaats bij afspraken aan huis, e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • [Daarnaast bewaar ik ook gegevens m.b.t. de te behandelen kat(ten); naam, geslacht, ras, leeftijd, trimverleden, bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de trimbehandeling van uw kat (zoals gezondheid en karakter) en meestal ook één of meerdere foto’s van de kat. Dit zijn géén persoonsgegevens en vallen niet onder de wet, maar voor een zorgvuldige dienstverlening is dit deel van de administratie onmisbaar en daarom wordt deze hier volledigheidshalve wel terzijde genoemd.]

In mijn financiële administratie:

 • Uitsluitend uw naam, de naam van de behandelde kat(ten) en bij aan-huis-afspraken uw adres (o.a. facturen, kilometerregistratie)

Waarom worden deze gegevens bewaard?

 • Voor het verlenen van mijn trimdiensten, waaronder het maken van afspraken en overig klantencontact.
 • De informatie m.b.t. de kat wordt opgevraagd en bewaard om elke individuele kat een trimbehandeling ‘op maat’ te kunnen geven wat betreft behandelkeuze en de omgang met de kat.
 • De (voor- en na-)foto’s zijn in de eerste plaats bedoeld voor het trimlogboek van de kat; als ‘pasfoto’ en ter registratie van de uitgevoerde behandeling(en) en om de conditie van de vacht gedurende regelmatige behandelingen in de gaten te kunnen houden.
 • De foto’s kunnen daarnaast ook gebruikt worden als illustratie- en voorbeeldmateriaal op de (uitsluitend door mijzelf beheerde) website en/of de facebook-pagina van de trimsalon, tenzij de eigenaar van de kat te kennen heeft gegeven hier bezwaar tegen te hebben.
 • De gegevens in de financiële administratie worden bewaard om te kunnen voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.

Wie kunnen deze gegevens inzien?

 • De trimlogboeken worden uitsluitend beheerd en ingezien door mijzelf.
 • De gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden.
 • In voorkomende gevallen (bijv. bij verhuizing van de klant naar een regio buiten mijn service-gebied of bij spoedgevallen tijdens vakantie van de trimsalon) kan in overleg met de eigenaar voor het trimmen relevante informatie m.b.t. de kat, zoals karakter, gezondheid en eerdere behandelingen, aan de nieuwe of waarnemend trimster of dierenarts worden doorgegeven.
 • Fotomateriaal op de website is publiekelijk zichtbaar maar niet kopieerbaar (copyright). Fotomateriaal op facebook is publiek toegankelijk.
 • De financiële administratie wordt uitsluitend beheerd en ingezien door mijzelf en mijn accountant.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

 • Wat de trimlogboeken betreft: zolang er afspraken voor de betreffende kat of andere katten van de betreffende eigenaar te verwachten zijn.
 • Wat de financiële administratie betreft: hier geldt de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst (7 jaar).

Wilt u dat uw gegevens uit mijn administratie verwijderd worden?

Dan kunt u mij dat laten weten door een korte mail naar  info@catpretty.nl. Ook in de toekomst kunt u op elk moment vragen uw gegevens te laten verwijderen door een berichtje te sturen.

Wilt u niet dat ik foto’s van uw kat (herkenbaar) gebruik voor mijn website of facebook?

Geef dat s.v.p. aan voor of tijdens de trimafspraak. De eventuele foto’s die ik dan maak worden dan uitsluitend gebruikt voor opbouw van het trimdossier van de betreffende kat.

Cookies op de website:

Mijn website (www.kattentrimsaloncatpretty.nl) gebruikt alleen  zgn. ‘first party cookies’. Deze zijn van belang voor het goed functioneren van de website. Desgewenst kunt u de cookies weigeren, al kan dat gevolgen hebben voor de werkzaamheid van de website.

Mijn website bevat géén z.g.n. ‘third party cookies’. Third-party cookies worden gezet door derden (zoals reclamebedrijven, marketing of bedrijven die aan dataverzameling doen). Er zijn maatregelen genomen om ongevraagde (‘via de achterdeur’) plaatsing van third party cookies op de website www.kattentrimsaloncatpretty.nl tegen te gaan (o.a. door verwijderen van facebook-widget en de installatie van een third party cookie eraser-plugin).

error: Content is protected !!